Tarieven

Tarieven en betalingsvoorwaarden niet-gecontracteerde fysiotherapie 2024 (per 1 januari 2024)

Tarieven Fysiotherapie GCN 2024

Indien u GEEN aanvullende verzekering heeft hanteren wij onderstaande tarieven. De praktijk is niet verantwoordelijk voor het afsluiten van uw aanvullende verzekering en daaraan verbonden aantallen behandelingen in het pakket.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal uitgevoerde behandelingen. Bij overschrijding van het aantal behandelingen in uw pakket ontvangt u van ons een nota.

Indien u WEL een aanvullende verzekering hebt geldt het volgende:

Wij hebben met iedere verzekeraar een overeenkomst en hanteren de tarieven volgens het contract met de ziekenfondsverzekeraar.

SOORT BEHANDELING TARIEF
Zitting Fysiotherapie 41,95 euro
Zitting Manuele therapie 55,00 euro
Zitting Bekkenfysiotherapie 55,00 euro
Lange zitting Fysiotherapie 59,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 69,50 euro
Uitgebreid rapport fysiotherapie (excl 21% BTW) 85,00 euro
Intake en onderzoek na screening 61,00 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 61,00 euro
Behandeling van groepen met 2 pers. (/ uur) 41,95 euro
Behandeling van groepen met 3 pers. (/ uur) 39,50 euro
Behandeling van groepen met 4 pers. (/ uur) 32,00 euro
Toeslag behandeling aan huis 25,00 euro
Toeslag voor behandeling in inrichting 25,00 euro
Kosten niet nagekomen afspraak 100% van het geldende tarief

Tarieven hulpmiddelen 2024

SOORT BEHANDELING TARIEF
Mckenziekussen 35,00 euro
Epimed (elleboogbrace) 40,00 euro
Push Med (patellebrace) 40,00 euro
Schouderkatrol 20,00 euro
Swissbal 30,00 euro
Mini bike trapfiets 55,00 euro
Foamroller 40,00 euro

*Exclusief verzendkosten

Tarieven en Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (kosten niet nagekomen afspraak zijn 100% van het geldende tarief)

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven Sportief bewegen Fysiotherapie GCN 2024

Sportief bewegen BINNEN Locatie Beek 60 min TARIEF
Intake 27,50 euro
1 training per week 120,00 euro / kwartaal
2 training per week 220,00 euro / kwartaal
Sportief bewegen MX4: (locatie Geleen) 45 min TARIEF
Intake 27,50 euro
1 training per week 97,50 euro / kwartaal
2 training per week 180,00 euro / kwartaal
Uurtarief PERSONAL TRAINER TARIEF
1 training met 1 / 2 personen 40,00 / 60,00 euro per uur