Tarieven

Op deze pagina vindt u onze tarieven en betalingsvoorwaarden.

Tarieven

SOORT BEHANDELING TARIEF
Zitting / Behandeling 39,75 euro
Screening (zonder verwijzing) 20,10 euro
Intake en onderzoek na screening of verwijzing 59,85 euro
Zitting/ Behandeling gespecialiseerde fysiotherapie 54,35 euro
Kosten behandelverslag (excl. 21% BTW) 75,00 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/second opinion 73,50 euro
Toeslag behandeling aan huis 22,00 euro
Behandeling van groepen met 2 pers. (/ uur) 39,75 euro
Behandeling van groepen met 3 pers. (/ uur) 36,75 euro
Behandeling van groepen met 4 pers. (/ uur) 30,45 euro
Kosten niet nagekomen afspraak 39,75 euro

Indien uw verzekering niet alle behandelingen vergoedt, worden deze bij u in rekening gebracht.

Tarieven en Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (kosten niet nagekomen afspraak 39,75 euro)

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven Sportief bewegen Fysiotherapie GCN 2023

Sportief bewegen BINNEN Locatie Beek 60 min TARIEF
Inatke 27,50 euro
1 training per week 120,00 euro / kwartaal
2 training per week 220,00 euro / kwartaal
Sportief bewegen MX4: (locatie Geleen) 45 min TARIEF
Intake 27,50 euro
1 training per week 95,00 euro / kwartaal
2 training per week 180,00 euro / kwartaal
Uurtarief PERSONAL TRAINER TARIEF
1 training met 1 / 2 personen 40,00 / 60,00 euro per uur